/ 7 نظر / 29 بازدید
مونا

سلام اره خدا روچه دیدی شاید بیاد[لبخند]فقط به خودش توکل کن[گل]

raha

آپم گلم یه سر بهم بزن[ماچ][قلب]

samaneh

_______@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@ وبلاگت رو ___@@@__ دوست دارم__@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___وبلاگت خیلی قشنگه______@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________منتظر حضور گرمت_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________ هستــــــــم ___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@__________@@ ____@@@@@@_______کارت عالیههه______@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@

مجید

سلام امیدوارم به آرزوت برسی البته اگه به صلاحت باشه. به خدا توکل کن به من هم سر بزن

سروناز شیراز

کاش میشد در کنارت عاشق و دیوانه بودن با دل مست و خرابت همدل و هم خانه بودن کاش میشد در خیالم خواب و رویای تو دیدن در دل شب مست بودن چشم زیبای تو دیدن کاش میشد از نگاهت پل به دنیای دلت زد مست چشمان تو بود و بوسه ناغافلت زد [ماچ][ماچ][قلب]

سروناز شیراز

کاش میشد در کنارت عاشق و دیوانه بودن با دل مست و خرابت همدل و هم خانه بودن کاش میشد در خیالم خواب و رویای تو دیدن در دل شب مست بودن چشم زیبای تو دیدن کاش میشد از نگاهت پل به دنیای دلت زد مست چشمان تو بود و بوسه ناغافلت زد [ماچ][ماچ][قلب]