خدا حافظ...

خداحافظ، دارم میرم نباشم
خدحافظ، باید از تو جدا شم
خداحافظ، که وقت رفتنم شد
مثل شبهای تو بختم سیاه شد
خدا ازتو میخوام زنده نمونم
یا نبضش زده اتیش به جونم
تا فهمید عاشقم تنهام گذاشت رفت
برای رفتنش حرفی نذاشت رفت

شاید ازم میخواد باهاش نباشم
ولی عاشق دل شکستناشم
دلش میخواد دیگه منو نبینه
هنوز زخم زبوناش دل نشینه

چی گفتم اینطوری تنهام گذاشتی
تویی که از اول دوسم نداشتی
چکار کردم که ازمن دل بریدی
هنوزم اخرینی،نور امیدی ...

/ 3 نظر / 28 بازدید
مه نیلو

خداحافظی ای در کار نیست... اون برمیگرده... برا یه مدت کوتاه ازش خداحافظی میکنی.... بعدش همه چی حل میشه.... دوستت دارم.... ممنون بای.[گل][قلب]

طناز

امروز به اندازه تموم روزهای زندگیم دلم گرفته . 2 سال تموم به عشق میثم زندگی کردم ولی چند روز پیش بهم گفت برم و منتظرش نشینم . من دوستش دارم . امروز همه اسرار دارن که من به خواستگاری پسری که علاقه ای بهش ندارم جواب مثبت بدم . میدونم پسر خیلی خوبیه ولی هنوزم میثمو دوست دارم . خدایا کمک کن دارم دیوونه میشم برام دعا کنید