/ 2 نظر / 24 بازدید
سروناز شیراز

شاید اکنون که تورا می خوانم در دلت جایی نمانده باشد برای جای دادن حرفهای من اما دل من هنوز چشم بر دروازه قلب تو دارد برای پنهان کردن رازهایی که فقط تو خواهی دانست....[ماچ]

آرین

می دونم ، می دونم یه روز میای ، فقط خدا کنه وقتی بیای که... ، همیسه امید داشته باش تا لحظه آخر